De heilige week

Sinds zondag is in de religie van het Westen sinds 2 millennia de Heilige Week begonnen. Een week voor velen vol emoties, voor anderen van een versnelling in verlichting: Gods Momentum is aangebroken…. Je ware aard komt naar boven!

 

Pasen

Kort het verhaal voor wie niets over Pasen weet. 

Wel Pasen is het grote feest uit de Joodse traditie, de godsdienst die Jezus koos om te beleven hier op aarde.

Pasen betekent letterlijk “doorgang” en herinnert met ontzag aan de doortocht van zowat 400 000 in het Egypte van toen mishandelde Hebreeuwse gastarbeiders door de Rode Zee naar hun eigen land terug: Kanaän.

Een voor het gezonde verstand hopeloze en belachelijke zaak.Stakingsrecht bestond nog niet en vreemdelingen werden zelfs bijna alsdieren beschouwd in het Egypte van vroeger: goedkope werkkrachten. Niets meer, maar ook niets minder. Ze waren de rijkdom van de farao om zijn bouwwerken te installeren. Enkel werkkrachten, niets meer, niets minder. Niet echt mensen met rechten.

Mozes zag dit anders. Niet eigen volk eerst – hij was zelf zowel Egyptenaar als Hebreeër-, wel SAMEN of NIETS! “ Slaven dienen betaald of vrijgelaten”, laat dé gerenommeerde dvd EXODUS, Gods and Kings Mozes zeggen. (Ik raad de dvd aan: wie dit heeft gezien, snapt wat ware religie/godsdienst is)

Op het eerste gezicht een niet te winnen strijd: een minderwaardig slavenvolk tegen de machtige beschaafde grootmacht Egypte. Nogmaals, voor het gezonde verstand belachelijk.

Maar voor wie doorzet KAN het anders! ALTIJD! Vroeg of laat! 300 % zeker!

 

 

Transcendente wil en een zuiver hart

Wat is nodig?

Wel vooreerst je WIL die één is geworden met de goddelijke of transcendente wil. Hoe? Vanuit een ZUIVER HART dat bloedt waar onrecht, onwaarheid, lijden is.

Wie deze WIL voelt en bidt is ALMACHTIG.

Wie deze WIL voelt, dient te HANDELEN maar dient zichzelf goed te beschermen: niet iedereen WIL het goddelijke!

Wie dit laatste niet kan onderscheiden is nog niet klaar voor Gods grote werk.

Goed, Pasen bij de Joden omstreeks 1300 v Chr: het grootste wonder allertijden van zowat 400 000 mensen die het machtige Egypte kunnen ontvluchten en durven alles achter te laten om generaties lang door de woestijn een eigen natie op te bouwen waarin het goddelijke mag regeren.

 

Pasen 2000 jaar geleden

2000 jaar geleden leefde meester Jezus. Al 3 jaar verkondigde hij openlijk hoe God kon gezien worden en hoe dit godsbeeld elke mens goddelijk kan maken, als je hier voor kiest. Het goddelijke was voor meester Jezus geen Strenge Rechtvaardige God, wel een Oneindig Liefdevolle God voorbij elke tegenstelling. Als een Vader….. Voorbij goed en kwaad…

Voorbij menselijke indelingen en oordelen. Het tijdperk van dualiteit en veroordeling is ten einde. Dat van mystieke eenheid en eenheidsbewustzijn is ingezet.

Een historische sprong in waarheid! Wat je stoort aan je medemens, heeft niet veel met de medemens te maken maar wel met jouw niet 3 kunnen verdragen van die specifieke eigenschap. En, zolang dit niet kan, ben je niet voorbij goed en kwaad. Ben je niet een goddelijke schepper van het Al.

Eenheid is voorbij tegenstellingen. Zolang er nog mensen zijn die er niet bijbehoren, zijn we als mensheid onmogelijk verlicht.

IEDEREEN OF NIEMAND

OOIT

Dat is Gods droom.

Wil jij meewerken?

Voorbij tegenstellingen? Voorbij rijk en arm? Voorbij nationaliteiten? Voorbij economisch welstellend en economisch vluchteling?

Vooreerst: werk aan de eenheid in jezelf via ervaring en metafysische know how in de Avatarcursus® . Word verlicht!

Het tweede dat eruit voortvloeit is dat je niet ophoudt goed te doen voor ELKEEN, structureel, mondiaal. Want we staan als mensheid voor cruciale tijden.

Wie klaar is, voor jou heb ik twee aanbiedingen:
1) De tweedaagse start van je verlichtingstraject op 10-11 mei in
Antwerpen, BE.
Voor meer info zie https://www.voorbijverlichting.be/resurfacing/

Beantwoord de mail voor een afspraak via skype of telefoon voor vrijblijvend meer info en inspiratie of aanmoediging.
2. Hoe je geld en persoonlijk leven beter op mekaar kan afstemmen: Koningskinderen hebben middelen nodig om veel goed te doen: het KAN niet meer dat anno 2019 mondiaal nog steeds mensen sterven door armoede. Dit MOET SPOPPEN!

Beantwoord de mail voor meer info hierrond. Integriteit en spiritueel bewust zijn stel ik als een voorwaarde: geld is een wonderbaarlijk middel voor goede mensen. Wie niet spiritueel bewust is, riskeert geld als een doel te zien en dit is niet de bedoeling.

 

Voorbij leven en dood

Terug naar meester Jezus. Zowat de hele wereld herdenkt dat Jezus nu net rond het Joodse Pasen het hoogtepunt bereikt van het dispuut met de godsdienstige leiders. Deze vastgeroeste ambtsdragers die niet LEVEN vanuit het ZUIVERE HART, voor hen was de maat vol: deze herrieschopper en onrustverstoorder, daarmee moest het nu eens voor altijd gedaan zijn.

Een complot werd gesmeed om hem gevangen te nemen en te berechten voor godslaster waarop in het Jodendom de doodstraf stond.

En zo gebeurde: als het Goddelijk Moment er is breekt de hemel open voor wie gelooft. De Heer wordt terechtgesteld zoals de wet voorschrijft. Jezus strubbelt niet tegen de wet.

Maar Hij is er niet van afhankelijk. Voorbij leven en dood is er Leven, oneindig, zo anders, zo licht, zo heerlijk…..

Vanuit dit Leven zal Hij vervolgens zijn vrienden weer opzoeken, maar ze herkennen Hem niet ……

Grappig, niet?

Goddelijk Leven is één fun! Ik wens het je van harte toe!

Een ZALIG PAASLEVEN!
Hier en nu op aarde als start!

En, verlicht zoveel mogelijk anderen!!!

 

Op verlichting,
Lieve

Voor meer info over beide aanbiedingen: [email protected]
Tel 0032 486 105993