Kerstmis

Binnen 10 dagen viert zo goed als de hele aarde Kerstmis. Een man met een oneindig geloof in het Go(e)de en die zijn inspiratie haalt uit het Heel-al  – voor de religieuze mens spreekt al wat is een taal van de Geliefde… – dat hij beleeft in een uiterst intieme relatie als van een kind tot zijn Vader, wel van deze man herdenkt heel de wereld zijn geboorte.

 

Een godheid

Uit den hoge (‘excelsis’ in het Latijn) daalt een godheid af. Onherkenbaar natuurlijk voor wie geen ervaring heeft met een goddelijke wereld.

 

Waarom we niet genoeg geloven

Wat is het toch dat mensen weerhoudt om tenvolle te geloven?

Je mag het delen, als je wil 😊

Harry Palmer noemt het luiheid van het verstand. Luiheid ziet niet verder dan zijn neus lang is. En wat maakt de mens lui? Ontmoediging, de zwaarte van het leven dat de overhand krijgt.

Wie liefheeft, is zeer creatief en ziet altijd mogelijkheden. Het maakt Leven, levend, sprankelend, levendig. Het is de weg naar boven, UIT verdriet en angst en alle negatieve emoties die je verzwaren, resoluut kiezen voor de Liefde.

De Liefde is meer echt dan de dood. Dat vieren we met Pasen.

Ons lichaam en onze individualiteit zijn instrumenten die we hebben geschapen om onze taak hier op aarde te volbrengen: via diep indalen in de stof, telkens weer kiezen om er niet mee samen te vallen, er kunnen uittreden ( en toch goed gegrond!), je bewust dat je er schepper van bent.

 

Heerlijke vrijheid

Elkeen mag kiezen in welke wereld hij gelooft en dit geloof zal dan ook zijn persoonlijke werkelijkheid creëren. Dit inzicht dat de wijzen altijd al wisten (spirituele niveau), en in de traditie van de westerse wijsbegeerte sinds Kant (18 de eeuw) is afgedaald tot het intellectuele niveau, bereikt nu zowat het collectief van de postmoderne mens in een high tech beschaving.

 

Je mindset, tja daar begint alles mee. Of duidelijker, je passie of juist niet, je geloof of juist niet voor het go(e)de/goddelijke, een leven zonder lijden.

 

Wie gelooft dat hij een machteloos schepsel is, tja, zal dergelijk leven creëren en leiden/lijden. Het is de weg naar het zogenoemde kwade, mindere, steeds meer lijden, niets moeten doen, onmacht, dood en alles en iedereen beschuldigen. Vooral leiders, vooral wereldleiders, vooral succesvolle mensen hebben het allemaal gedaan. En juist door hen weerom centraal te stellen, maak je jezelf weerom kleiner…….

 

Als je op dit patroon kickt en wil blijven kicken, hoef je niet verder te lezen.

Je verliest je tijd! 😊

 

Samsara of illusie en projectie uitgelegd

Goed, je leest verder. Ik hoop voor jou in eerlijkheid. Zoniet, lees dan eerst mijn vorige blog over samsara hier en over projectie hier.

 

 

Ik wens je koninklijk gezelschap!

Wie vindt dat de gecreëerde status van looser geen oplossing biedt en helemaal geen zin heeft in terreur en vernietiging, gaat de weg bergop. Het klimmen is moeizaam in het begin en vergt een hele leerschool, maar deze mens is aan het bouwen, innerlijk het kaf van het koren aan het scheiden en creëert, in het begin langzaam maar alsmaar sneller gaandeweg – het komt erop aan door te zetten in het begin – een hele omgeving van heil en voorspoed, van heiligen rondom zich heen die hem verder onderrichten.  Heerlijk, koninklijk gezelfschap!

 

Zo ook Jezus. Een man van Godswege, omringd door vele wijzen die mekaar richten en ondersteunen in het Verdere. Elkeen heeft zijn taak. Elk lid van het lichaam zijn functie. Niemand kan gemist. Dood is onbestaande.

 

 

Jezus’ taak 2000 jaar geleden

2000 jaar geleden besliste een Avatar (dwz zelf verlicht dwz het leven helemaal doorleefd en begrepen, iemand die de spirituele wetten kent en  tot persoonlijke heelheid is gekomen) terug te keren naar de Aarde en de mensheid. Hij bracht op Aarde de vibratie van onvoorwaardelijke liefde.

 

Meester Jezus koos een land uit om te incarneren dat grotendeels geloofde in een persoonlijke God en een immense religieuze geschiedenis had verworven. Meer nog, het dagelijkse leven draaide helemaal rond religie. Heerlijk voor de kleine Jezus….

 

 

Kan jij het Licht ver-dragen?

En de wereld heeft zijn komst geweten….

Een groot licht kan niet verborgen blijven….

Al vlug komt koning Herodes het te weten…

Angst voor rivaliteit, jaloezie…… en de haat en het geweld is ingezet…

De dramatische beslissing van deze koning 2000 jaar geleden kennen we…

Wat is de oorzaak?

Dien ik het nog te zeggen?

 

Opgave:

Alsjeblief, groei in ontzag voor de Liefde die ALTIJD UITEINDELIJK (jij bepaalt wanneer 😊) overwint!

Alsjeblief, DURF en heb MOED te groeien in goedheid!

Alsjeblief, DURF te GELOVEN!

Alsjeblief, WORD VERLIEFD OP HET LEVEN DAT GEEN DOOD MEER KENT!

 

Voor wie deze opgave wil aanvatten, ben ik beschikbaar.

Het is mijn passie mensen zo vlug mogelijk naar verlichting te brengen.

In deze tijd in het westers bewustzijn kan dit in 9 dagen!

Voor wie het WIL.

Voor wie genoeg MOED heeft.

Voor koningen en winnaars.

Voor goden.

Voor wie EINDELIJK genoeg geleden heeft en geen tranen meer heeft of uitgedoofd en bijna dood uitgeput in bed ligt.

 

 

Burn(ed) out?

Dit laatste gold voor mij 6 jaar geleden toen iemand mij kwam redden uit (ja bijna letterlijk) de dood van een ziekbed van meer dan 10 jaar: totale burn(ed) out.

 

Luister hier naar de podcast over mijn eerste ontmoeting met Avatar, de beste en meest efficiënte verlichtingsschool ter wereld om vele redenen die ik in een eerdere mail heb opgenoemd. Wie deze mail niet heeft ontvangen, stuur ik het bij deze op.

 

 

Hoe ga je Kerst beleven na deze blog?

Opnieuw als een herinnering aan een historisch feit 2000 jaar geleden? Lekker veilig en ver van je bed-show?

 

Jammer dan van het kwartier dat je besteedde aan het lezen van deze blog.

 

Of mag de Heiland NU IN JOU EINDELIJK GEBOREN WORDEN?

 

Mag het EINDELIJK GAAN LICHTEN IN JOU?

 

Wil je EINDELIJK VOORGOED EEN NIEUWE TIJD beginnen?

KWALITATIEF ANDERS: eens verlicht, zie je alle vorige levens en levenservaring enkel nog in functie van je verlichting. Je STRAALT  en vraagt je af wat je zo heeft tegengehouden zolang te wachten je koninklijkheid/goddelijkheid te erkennen en te beleven. Het antwoord ken je.

Mocht je het niet kennen, lees de vorige blog over samsara. Klik hier.

 

Voor wie eerlijk en zuiver Kerst willen vieren en zich nog niet verlicht weet, de eerstvolgende Avatar® Cursus gaat door van 28 dec – 5 jan in Nijmegen (NL).

 

Je kan beginnen met de eerste twee dagen.

Meer info lees je hier.

 

 

Je kerstgeschenk

Wil je het opzet van de hele Avatar® cursus liever van mijzelf horen in een persoonlijk skype contact en waarom dit de meest efficiënte en meest economische weg is naar verlichting, mail naar lieve@voorbijverlichting.be met het gekozen uur en je skype naam om je skype afspraak vast te leggen.

 

Ik ben beschikbaar op volgende momenten:

 

Zondag 16 december om 21 u

Maandag 17 december om 18 u en 21 u

Dinsdag 18 december om 8 u 30, 10 u,18 u en 21 u

Donderdag 20 december om 14 u

Vrijdag 21 december om 18 u, 19 30 u en 21 30 u

Zaterdag 22 december om 10 u, 12 u, 14 u, 16 u, 18 u, 20 u

Zondag 23 december om 9 u en 20 30 u

Maandag 24 december om 8 u en 10 u

!Kerstmis! om 8 u

Woensdag 26 december om 8 u

 

Lichtende Kerstdagen,

Lieve