We naderen het donkerste punt in de ruimtetijd van de natuur en dan wordt het weer licht. Een vanzelfsprekendheid in de fysieke wereld. Voor de meesten toch. Dat dit fysieke universum ook slechts een schepsel is, is nu niet direct aan de orde. Het vormt in elke geval een stevige speelbasis voor het collectief van de mensheid.
Als het heel, heel, heel donker wordt in jezelf, wat doe je dan?
Wat doen we veel te weinig al sinds zowat een halve eeuw in het Westen?
Meer nog, waarom zijn zoveel mensen zo vlug tevreden met hoe het eraan toe is op onze aarde?
Waarom is er zo weinig besef van waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan?
Het Westen is moe, velen neigen naar een burn out: het ritme was te snel….
Hoe komt het dat het “buiten” het “binnen” overweldigt? Dat het dat kan?

Het innerlijke van de mens in het Westen gaat mijns inziens naar zijn dieptepunt om van daaruit weer te kunnen opstijgen. Dit laatste kan niet zonder het eerste. Zo zit het leven vóór verlichting in mekaar: “als de nood het hoogst is, is de redding nabij”.

In het collectief bewustzijn van een volk dat werd uitgekozen om zijn eminente godsbewustzijn, Israël, dit is letterlijk Hebreeuws voor “wie communiceert maar ook roept en tiert en vecht … met god”, zag men uit naar groeiend innerlijk Licht. Men zag uit naar en werkte aan de komst van een Gezalfde, in het Hebreeuws heet dit Messias. Men creëerde een Land waar God mocht regeren: een Koning van zachtheid en tederheid. Waarom? Omdat geweld enkel teken is van onmacht, onwetendheid, krankzinnigheid. Mensen die in go(e)dheid ont-wikkeld zijn, schuwen deze zaken omdat ze een wig creëren tussen de mens en het goddelijke en dit wil geen enkel redelijk individu.

Hardvochtigheid en bruut geweld, puur uiterlijke macht in geld, goud en land, ga bij jezelf na hoe hoog ze op jouw waardenladder nog voorkomen.

In onze westerse maatschappij vind ikzelf het bijvoorbeeld niet kunnen dat nog altijd (dood) materieel vastgoed met het gros van onze menselijke opbrengst gaat lopen. Waarom zijn we als mensheid in het westen zo dol op vastgoedbezit en valideren we dat meer dan kennisverwerving?
Als we hier nog langer mee doorgaan, vrees ik dat het einde van het hoogbeschaafde Westen in zicht is.

Maar eens het dieptepunt voorbij ontstaat bij voorgangers en gangmakers, profeten in het Grieks iets geheel nieuw: mensen die dromen van een wereld van het tedere hart voor iedereen gaan zich verenigen in co-housing bijvoorbeeld of richten bewustzijnstrainingen op die de mens naar “voorbij onwetendheid” naar het Licht in zichzelf brengen.

Mijn wens: “Stop met voorthollen in de materie die doodloopt!” “Zoek de spirit die Leven geeft!” “Heb het Goede lief!” en vooral “Geloof!!!!” (Ge-love-n, liefde maakt goddelijk)

Voor wie Leven wil natuurlijk.

Jij mag kiezen. Kies met je hart en gebruik je verstand in functie daarvan. Kijk naar Boven en niet teveel naast je en ga je Weg opwaarts. De Vader verwacht veel van je!

Of verdwijn in slachtofferschap: “Arm schepsel dat niets weet en daar kan ik niets aan doen…” Hoelang nog geloven mensen dergelijke leugen? Kijk naar Herodes bijvoorbeeld 2000 jaar geleden waar dergelijk redeneren uit onmacht toe leidt…

Één verschil met toen: de go(e)den zijn nu veel talrijker. HOERA!!!!

Denk dus 2x na vooraleer je wil afglijden…..:-)

Voor wie wil groeien in goddelijkheid met als vruchten licht in het weten en voelen- verlichting met een woord uit een relatief jonge levensbeschouwelijke traditie, hier een aanbod:

ReSurfacing®, voor meer info zie hier.

 

Wanneer? 

28 -29 december 2019

Waar? 

In Berg en Dal (Nijmegen), NL

Wat? 

2 dagen vanuit je Hoger Zelf je persoonlijkheid onderzoeken om het af te stemmen op je levensdoel(en).

Methode? 

Ervaringsgericht in een speelveld gecreëerd door 6 sleutels om je Leven op te liften. Deze zijn je Wil, Aandacht, Denken, Integriteit, Persoonlijke Verantwoordelijkheid en Mededogen.

Beoogd resultaat? 

Rust, inzicht, licht in het weten en voelen. Je kan veel meer aan doordat je op een hogere energetische frequentie bent beland. Je bent gegroeid in je Creator-zijn of goddelijkheid.

Investering?

€ 272, 25 inclusief BTW, exclusief 4 cursusboeken en hotelkosten.

 

Voor een leven opgetild tot Leven, voor een leven van nature naar één van bovennatuurlijk kaliber. Van hardheid naar zachtheid, van pijn naar vreugde, van gekwetst-zijn naar heelheid. 

Voor het werkelijk ervaren dat je eigenlijk immuun bent voor het kwaad: je bent verbonden met een godenwereld, enkel je voertuig is gekneed uit planeet Aarde. En… die wacht op jou om opgetild te worden. 

HOERA!

Doe je mee? 

 

Elke minuut die je verliest is zonde van de tijd… achteraf bekeken. 

 

Waarom? 

Omdat het leven in verlichting pas echt een leven levenswaard is: in waarheid. 

Maar dit moet je allemaal ervaren. 

 

De eerste stap is een sprong, een sprong in geloof, je hart volgend. Zo zegde ooit ook de Deense filosoof Kierkegaard (1813-1855). Eerst geloven, dan voelen, zien, tasten…  Zo zit de werkelijkheid in mekaar. Niet voor watjes want durf is nodig en een oneindig vertrouwen. 

 

Dat heet Liefde

 

Voor alle verdere info: 

[email protected]

+32 486 105993

Voorbijverlichting.be