Zelfbewustzijn in het licht van de geschiedenis

Ik ben in mijn blogreeks al een paar weken de geschiedenis in de wijsbegeerte van het zelfbewustzijn aan het schetsen. Daarin was de eerste blog, klik hier,over individuatie, de tweede je vindt hem hier over van individuatie naar verbinding en de laatste over, misschien wel het belangrijkste gevolg van dit zelfbewustzijn, het feit dat we eigenlijk niets anders doen dan onszelf pro-jecteren op de wereld. Klik hier als je hem wil herlezen.

 

UIT de illusie, de schijn, het lijden, de leugen

Dit laatste een beetje begrijpen is zoooo belangrijk in je weg gaan UIT de illusie. De meest systematische, effectieve en snelle weg UIT het lijden van bedrog en leugen naar meesterlijk of goddelijk leven in overvloed is, je raadt het al, natuurlijk Avatar®. 😊

 

!Van 15 tot 23 sept 2018 is er de internationale Avatar® cursus in Nijmegen!

Je kan elke dag starten met je pad. De eerste twee dagen zijn afzonderlijk volgbaar tegen een zeer democratische prijs van slechts 272, 25 € incl BTW, excl hotelkosten. Voor meer info zie https://www.avatar.nl/avatarlive2/nl/de-avatar-cursus/deel-i

Mail Lieve@voorbijverlichting.be voor vragen of een intake per telefoon of skype.

De wereldgodsdiensten in crisis

Maar goed, na de schets van het zelfbewustzijn in het kader van de geschiedenis, zijn we klaar om deze tijd te onderzoeken. De 21 ste eeuw. Voor wie het wil, weerom een uniek tijdsscharnier.

Het oude begrip van de wereldgodsdiensten hebben afgedaan in het Westen. Ze passen niet meer bij de vraag van het bewustzijn van een high tech postmodern tijdperk naar het Verdere, het Hogere, goddelijke.

Karl Rahner, een 20 ste eeuws theoloog, zegde ooit dat in de 21 ste eeuw een lid van een godsdienst mysticus zal zijn of als de godsdienst geen mystiek wordt, ze zal verdwijnen. Zeer juist, mijns inziens.

 

Wat bedoel ik nu precies?

Wel eens zelfbewust en je jezelf voldoende doorgrondt, kan je jezelf maar lekker en in harmonie tenvolle uit leven in verbinding met het Hogere en wijdere. Doe je dit niet, dan vereng je en daagt egoïsme. Dit is het pad naar de stille dood.

Goed we zijn in Voorbij Verlichting op zoek naar Leven, leven zonder einde, steeds meer en voller…. Ja, dat gebeurt als je aan verlichting werkt. Dit is het mooiste resultaat van verlichting: Leven.

Terug naar het onderwerp: wie zelfbewust is geworden, wordt zo weinig tenvolle gewaardeerd in de kerk en door de kerkelijke overheid. Dit heeft te maken met de clash tussen de antwoorden op de vraag of je al of niet Heilige teksten mag interpreteren. In vroegere tijden, met name voornamelijk tot en met de middeleeuwen, kon en mocht dit ook niet. De energie van de mens en de aarde was geheel anders en zo ook het bewustzijn en taak van de mens in dienst van  het goddelijke.

Maar nu zijn de tijden veranderd sinds zowat grofweg de 17 de eeuw. Vandaar het belang van de kadering van een verlichtingscursus in de geschiedenis van het bewustzijn en het goddelijk plan kosmisch gezien.

 

Hoe ziet de nieuwe re-ligie eruit?

Zelfbewuste mensen die verder willen groeien dienen zich te verbinden. Je kan dus eigenlijk weer spreken van een re-ligie. Maar geheel anders georganiseerd nu. Een samen leven van zelfbewuste mensen. Om te beginnen al niet meer fysiek direct verbonden. Zelfbewuste mensen zoeken mekaar wereldwijd op via het digitale net en de wereldwijde communicatiemiddelen.

Maar geregeld toch ook fysiek samen. Want met velen fysiek samen kunnen we de trilling een boost geven. Niet meer samen omwille van een gemeenschappelijk overtuigingssysteem, neen, de inhoud van overtuigingen kiest elk individu zelf. Wel samen om grootse dingen te verwerkelijken, om samen in luister naar het Hogere en Wijdere de aarde en de mensheid op te liften. Aan de  hand van een technologie van de mind en het sacrale.

Dit heet dan gereedschap, tools om gewaar- en bewustzijn te verruimen. Niet meer van een ego nu, wel van velen samen.

Harry Palmer heeft zo’n technieken ontworpen. Wil je ze leren kennen? Je begint ermee op de 5 de dag van de Avatar cursus.

Je bent heel warm uitgenodigd om twee dagen je ego te verkennen om nadien 7 dagen je Hogere Zelf of jezelf als deel van een groter geheel te leren kennen.

Resultaat: niets minder dan verlichting!

Jawel, NU in 9 dagen, waar in vroegere tijden leeeeeevens nodig waren.

Nodig:

Moed, heel veel moed om goed naar jezelf te durven kijken en open te staan voor de Liefdevolle Aandacht die het universum regeert. Moed om je over te geven aan een steeds groeiende liefde en vreugde en Leven.

Op mijn FB pagina Voorbij Verlichting Bewustzijnsontwikkeling – Startpagina zal ik elke dag van de week een aspect van een re-ligie van zelfbewuste mensen, mystici, nader onderzoeken. Hou het bij als je zin