Stoppen met schade en pijn

Stoppen met schade en pijn
Als we willen spiritueel groeien, dienen we te stoppen met wat schade en pijn en lijden toebrengt. Elke mens wil ten diepste vrede en geluk en een goede gezond(en)heid.
Eén van die schadelijke handelingen als mens noemen we bij Avatar® ‘reageren’.
Wat bedoel ik daar nu mee als term die men in een verlichtingsschool als Avatar gebruikt? Voor alle duidelijkheid: deze betekenis is specifiek en valt niet noodzakelijk samen met het gebruik van het woord ‘reactie’ in sociale media of communicatiewetenschappen of het dagelijkse leven.

Wel, laten we eerst een groter kader schetsen. .

 

De 9 modi van leven als mens

Harry Palmer onderscheidt in zijn boek Privé Lessen op pagina 20 – 30, hier de link naar het boek https://voorbijverlichting.be/boekenwinkel/ om het te bestellen (kan ook door het sturen van een mailtje) 3 niveaus waarop een mens kan leven.

Het eerste niveau is het dierlijke. We hebben allemaal een lichaam. Dat hebben we gemeen met het dierenrijk.

Het tweede niveau is het intellectuele niveau. Dit is typisch menselijk.

En het derde niveau is het spirituele niveau of het niveau van de verlichte op planeet Aarde.

De 3 niveaus waarop de mens kan vibreren zijn gradueel ingedeeld van dood naar Leven. Het laagste niveau kent het minste Leven het hoogste het meeste. Als we vibreren als mens op het dierlijke niveau leven we vooral als slachtoffer. Zo kunnen we op het laagste niveau geleefd worden door entiteiten emanaties (‘doodse’ of negatieve resten in onszelf waarvan we veelal niet bewust zijn) onderscheiden, vervolgens het ‘reageren’ en daarboven het leven vanuit instinct. Leven op het dierlijke niveau wordt dus onderscheiden van laag naar hoog in 3 modi: entiteiten emanaties, reageren en instinct.

Het intellectuele niveau bestaat uit de modi van het zich herinneren, het denken en het zich verbeelden.

Het spirituele niveau tenslotte uit origineren of creëren vanuit Bronwezen, intuïtie en observeren.

9 modi van leven dus verdeeld in 3 niveaus.

 

Botsingen

Nu, in het leven als individuen kan het ferm botsen tussen mensen. Tja, we zijn allemaal uniek en begrijpen mekaar soms helemaal niet. Sommige botsingen kunnen hevige pijnen uitlokken. Ons lichaam roept het uit van de pijn, om te overleven en aan te geven dat we als bewust wezen een kwetsuur in onszelf hebben geraakt. Dit is de functie.

En nu wordt het voor de mens die wil groeien in verlichting interessant. Hij KAN vanuit de modus van het observeren beslissen zijn lichamelijke reactie een halt toe te roepen. Whaw!
Dit is de eerste stap op weg naar heling. De verlichte of voorbij-verlichte (die altijd verder groeit in lichtheid en licht) kan kiezen deze reactie van het lichaam niet over te dragen op anderen door bijvoorbeeld te beginnen schelden of verwijten naar de ander. De ander is NOOIT de oorzaak van mijn lijden maar heeft de kwetsuur enkel blootgelegd.
Kwetsuren maken de mens emotioneel en irrationeel. Tenminste handelen vanuit kwetsuren. Ze opmerken vanuit het observeren is echter groeien in weten.

Als we gaan ageren uit reactie of kortweg reageren op pijn, maken we de pijn alleen nog groter. De bewuste mens voelt zich niet goed als hij zo leeft. Er is iets dat niet in harmonie is.

Herken je dit ?

Wat dienen we dan wel te doen?

 

De weg van heling

Wel, de eerste stap is al gezegd: stoppen met de impuls van het lichamelijke reageren. Dit alleen al maakt je zeer krachtig om voorlopig je aandacht weer te richten op datgene wat je besliste te doen of aan het doen was.

De bewuste mens wil leven vanuit vrije of transcendente wil of doen wat hij ten diepste wil. Dat noemen we werken aan een wereld van vrede en geluk, te beginnen in onszelf.

Nu, eenmaal de bewuste mens tijd kan reserveren om verder aan zichzelf te werken, hebben we bij Avatar tal van tools om die pijn te helen.

De eerste en voornaamste is jezelf begeven in een levengevend milieu, dit wil zeggen met een hoge vibratie. Je met liefde omringen heelt en maakt bewust. Daarom is het eerste wat ik altijd aanbeveel komen naar de cursus. Vertoeven in het energetisch veld van de cursus is vaak al genoeg om tot bewustzijn te komen.

Eens in dergelijke omgeving, kan dan specifiek materiaal ingezet worden om de resten van wonden weg te werken. Dit zijn de tools van hele Avatar® Pad. Elkeen gaat zover als hij wil…

Eens meer bewust kan je veel zuiverder creëren, dit wil zeggen in heelheid en verantwoordelijkheid steeds meer.

Zo kan je vanuit Bronbesef – dit is het weten dat we wezenlijk nooit slachtoffer kunnen zijn van iemand anders, enkel van onszelf (dit is het zogenaamde eenheidsbewustzijn van de verlichte) – bijvoorbeeld de taak op je nemen om mensen voor te gaan. Misschien die ander die eerst je vijand leek :-). Maar NOOIT door de ander een lesje te leren, wel door zelf te groeien in licht. In dat licht kan de ander zichzelf beter zien. En misschien wil hij wel echt ook intellectueel meer begrip om des te sneller te kunnen groeien. Wel, dit krijg je ruimschoots in de Avatar® Cursus.

Begin alvast met de tweedaagse ReSurfacing® Playshop.

De eerstvolgende gaat door in Antwerpen, BE op 6 -7 april.

Niet te missen voor wie ECHT genoeg heeft van pijn en lijden!

Meer info op https://www.voorbijverlichting.be/resurfacing/

Intake of meer info kan ook via mail naar lieve@voorbijverlichting.be