Vriendschap op verschillende bewustzijnsniveaus

Wat is dat eigenlijk vriendschap in het kader van verlichting of wat is haar plaats in religie/godsdienst?

We kunnen vriendschap op verschillende niveaus beleven. Wie ‘wakker’ wordt of bewust weet dat hij zichzelf kan herscheppen binnen grenzen die hij voor zichzelf als redelijk definieert, kent verschillende stadia in vriendschapsbepaling.  Hoever we hierin gaan, bepaalt elkeen zelf. 😊

Wie besluit te willen groeien in bewust- en gewaarzijn, zal versneld ontwikkelen. Dit heeft als gevolg dat je veel meer tijd creëert, dus veel meer leven, veel meer verschillende levens in één leven, veel meer stadia in leven kan onderscheiden.

 

Je eigenheid

Vanuit het Hogere gezien is een eerste bewustzijnsgraad die van jezelf als persoonlijkheid. Je ervaart je uniciteit en anders zijn ten opzichte van andere persoonlijkheden. Je ervaart je eigenheid. Hier wordt vooral verschil en pijn gevoeld. Mensen botsen op dit platform en plaatsen zichzelf centraal. Het is ik tegen de ander. Het is leven vanuit angst en onwetendheid. Het gaat om eten of opgegeten worden.  Het niveau van het beest in de mens. Tenminste als men dit niveau beleeft zonder weet te hebben van het Hogere. Leeft men vanuit het Hogere wordt de persoonlijkheid een handig instrument voor het hogere doel. De eigenheid is er geen ‘tegen’ meer, maar wel een stralende krachtbron en levend gezichtspunt van het Al dat niet gemist kan worden.

 

Dus helemaal niets mis met de blauwdruk van je persoonlijkheid, wel met het feit of je al dan niet reeds gegroeid bent voorbij het beest-niveau van actie en reactie, geweld en vernieling.

 

Waarom we niet genoeg geloven

Wat is het toch dat mensen weerhoudt om tenvolle te geloven?

Je mag het delen, als je wil 😊

Harry Palmer noemt het luiheid van het verstand. Luiheid ziet niet verder dan zijn neus lang is. En wat maakt de mens lui? Ontmoediging, de zwaarte van het leven dat de overhand krijgt.

Wie liefheeft, is zeer creatief en ziet altijd mogelijkheden. Het maakt Leven, levend, sprankelend, levendig. Het is de weg naar boven, UIT verdriet en angst en alle negatieve emoties die je verzwaren, resoluut kiezen voor de Liefde.

De Liefde is meer echt dan de dood. Dat vieren we met Pasen.

Ons lichaam en onze individualiteit zijn instrumenten die we hebben geschapen om onze taak hier op aarde te volbrengen: via diep indalen in de stof, telkens weer kiezen om er niet mee samen te vallen, er kunnen uittreden ( en toch goed gegrond!), je bewust dat je er schepper van bent.

 

3 betekenissen van vriendschap in het niet-verlichte bewustzijn

Vriendschap op het niveau van de onbewuste mens kan betekenen: versterking van de gemeenschappelijke mening tegen die van zogenaamde vreemden, relaties die persoonlijk nut opleveren (het gaat niet om de mens maar om een kwaliteit van hem en in plaats van deze kwaliteit aan te kopen en de persoon voor zijn gave te betalen, smeedt men een zogezegde vriendschapsband precies om niet te moeten betalen. Deze vriendschap is dus eigenlijk bedrog), relaties als uitwisseling van behoeften waarbij men de ander verantwoordelijk acht voor het geluk van zichzelf.

 

Bij elk van deze drie vriendschapsbelevingen is er ernstige verwarring en veel pijn en lijden. Mensen op dit bewustzijnsniveau zitten volop in de leugen of illusie. Zij leiden een leven vóór verlichting.

 

Laten we  de drie van naderbij bekijken.

 

Bevestiging van het eigene

De eerste vorm van vriendschap adoreert het eigene. Zoals al gezegd is er helemaal niets mis met je eigenheid en uniciteit. Integendeel, je dient er volop in te schitteren. Maar, en dit is de paradox, je kan dit slechts als je ook houdt van het andere.

Mensen die nog niet bewust zijn, plaatsen hun eigenheid tegen het andere. Ze gaan ervan uit dat enkel hun mening waar is. Ze verwarren eigenheid en algemeenheid. Hun ego zal steeds dikker worden maar hun mentale soepelheid steeds strakker. Ze vernauwen in plaats van te groeien. Ze verharden in plaats van vloeibaar te worden. Ze plaatsen muren in plaats van te verbinden. Zij alleen hebben gelijk, de anderen hebben het mis. En dit kunnen ze zelfs uitgebreid onderschrijven voor wie geïnteresseerd is in hun mening. 😊

 

Deze soort vriendschap is negatief: de vrienden zijn zij die tegen de vreemden zijn. Welzijn betekent voor hen bescherming tegen de grote angst voor de vreemde.

 

De vriendschap van de opportunist

De tweede vorm van vriendschap verwart handel en commercie ( van het Latijnse com-mercere dat ‘samen ver-dienen’ betekent) met vriendschap.

Kopen en verkopen of betalen voor goederen die men waardevol vindt is iets anders dan vriendschap beleven. Het eerste gaat om een goed, het tweede gaat om een persoon. Personen zijn creators van waarde of geld maar worden zelf nooit gekocht of verkocht. Dit laatste is mensenhandel. Dit is niet alleen een stadium van onbewust zijn maar zelfs ook strafbaar. Nu zijn er op het niet-verlichte niveau mensen die vriendschap gebruiken om eigenlijk gratis te kunnen rekenen op de diensten van de zogenaamde vriend. Wat zij vriendschap noemen is eigenlijk sociaal bedrog en dit op twee vlakken: ten eerste is de vriendschap geen vriendschap – men voelt geen genegenheid of liefdevolle zorg voor de ander- en ten tweede gaat het disrespect voor de ander zo ver dat men zelfs zogenaamde vriendschap gaat inzetten, dus misbruiken, om zelfs voor de talenten van de ander niet te moeten betalen. Men gunt de ander geen zelfontwikkeling en erkenning voor de waarde die hij de ander biedt door een eerlijke prijs te betalen voor de diensten die men ontvangt. De ander is object, een vorm van een goed om alleen zichzelf te verrijken.

Op dit niveau draait alles rond egoïsme en opportuniteit, misbruik en doen alsof. Echtheid lijkt voor mensen op dit bewustzijnsniveau voor loosers. Ze bedriegen en maken zichzelf wijs dat het niet erg is omdat iedereen het doet.

 

Vriendschap in medelijden

De derde vorm van niet-authentieke vriendschap zie je vaak bij mensen die al dichter staan op de weg van het heil. Zij zien al in dat egoïsme geen heil brengt en willen daarmee kappen maar het kan gebeuren dat men dan in het andere uiterste valt: men legt initiatief en verantwoordelijkheid bij de ander in plaats van bij zichzelf. Men vindt het geluk niet in zichzelf dus gaat men het zoeken bij de ander. Dit zal natuurlijk nooit lukken. Meesterschap wortelt altijd in jezelf als Bronwezen en dit Bronwezen word je door te groeien in integriteit.

Dergelijke mensen lijden veel want zich overleveren aan de ander is vrij gevaarlijk. Daar men op dit niveau nog innerlijk blind is, kan men niet goed selecteren wie goed en minder goed is en het zal enkel een kwestie van tijd zijn tot men bedrog zal ervaren.

 

Hoe kom je nu uit deze cirkel van lijden?

Wel, de vlugste weg die ik ken is Avatar®.  In een veld van onvoorwaardelijke liefde zal je vanuit je Hoger Zelf vertrekken bij de basis: je persoonlijkheid en het leven in de dualiteit om dan stilaan te groeien naar eenheidsbewustzijn waar lijden nog slechts een optie is.

Dit eenheidsbewustzijn maakt reeds een aanvang op de tweede dag van de 9 daagse cursus!

 

Om te beginnen en te proeven, kan je starten aan de hand van de eerste twee dagen in de vorm van een workshop, ReSurfacing® genoemd, die relatief laag is geprijsd: 272, 25 incl BTW, excl boeken en eventuele hotelkosten.

 

Mijn eigen website is tijdelijk out, dus voor meer uitleg, ga naar http://www.avatar.be/avatarlive2/nl/de-avatar-cursus/deel-i.

 

Voor meer info of gratis intro via skype: lieve@voorbijverlichting.be

 

Vriendschap bij de verlichte

Vriendschap tussen verlichten is vol respect en bestaat in heelheid. De hele wereld is vriend van de verlichte. Er is geen onderscheid meer tussen vriend en vijand. De verlichte is liefdevol vriendelijk en zacht voor al wat is.

 

Wil je dit ervaren?

 

Nogmaals, doe de avatarcursus als vlugste route ernaar toe. 😊

De eerstvolgende mogelijkheid:

 

ReSurfacing:

20 – 21 okt  in Antwerpen (BE)

3-4 nov in Egmond aan Zee ( NL)

10 – 11 nov in Egmond aan Zee (NL)

 

Avatarcursus:

3 – 11 nov in Egmond aan Zee (NL)