Over de zin van herfst voor de mens die klaar is voor verlichting

 

 

De herfst begint

Tussen 21 en 23 september begint de herfst. Dit betekent dat vanaf nu de nachten langer zullen worden dan de dagen.

De zon is zo belangrijk voor ons mensen. Niet voor niets symbool van de Christusenergie, het geeft leven aan een heel stelsel.

We houden van de zon.  Ze beïnvloedt de meesten onmiddellijk.

Vandaag treedt dus de herfst in. Voor sommigen de inzet van innigheid en rust rond de gezellige warmte van een haardvuur of een kaars, voor anderen gepaard met angst om het moeten missen van het noodzakelijke licht en de vreugde die daarmee samenhangt.

Opluchting in eerste instantie, maar al vlug spijt van het gebrekkig geloof dat haar had meegetrokken in angst en geprojecteer: “Ze hebben mijn Heer weggenomen.”

 

Steeds kortere dagen?

Dag en nacht, symbolen van leven en dood.

Het is eigen aan groei in gewaar- en bewustzijn dat je eigen licht groter wordt en je donkerte/zwaarte kleiner.  Verlicht leven is als de zomer: vreugde en licht zonder einde.

Maar groeien in gewaar- en bewustzijn wil ook zeggen dat je minder afhankelijk zal worden, minder gaat consumeren en meer zal produceren als schepper.

In plaats van invloed van buiten naar binnen zoals gekenmerkt in het leven vóór-verlichting zal de verlichte stralen vanbinnen uit.

Hij is als de zon zelf. Hij ontleent energie en kracht vanbinnen uit en spreidt dit uit in de wereld. Hij is oneindige krachtbron, zelfregenererend.

Maar terug naar het onderwerp. De nachten zullen langer worden van nu af aan.

 

Of toch niet?

Je hebt grosso modo 2  keuzes:

1. Je gaat langer slapen en volgt als stuk natuur de natuur. Dit is leven als schepsel, totaal overgeleverd aan de natuur en zichzelf wijsmakend dat dit niet anders kan. Je gaat dit dan rechtvaardigen als wijsheid die in de natuur ligt en dergelijke…

Ok. Dit is een optie. Het is leven in onvrijheid, als creatie, in angst en onwetendheid, overgeleverd aan wetten die het zelf niet kent. Emotioneel zal het zich slachtoffer voelen, zijn moraal zal nogal fatalistisch zijn en metafysisch zal hij materialistische levensvisies volgen.

Zijn gedachtengoed  is zowat als: ‘Dat is het leven’ ‘alles komt en gaat’, ‘alles heeft zijn tijd’, ‘dat is je lot’, ‘je leeft voort in je kinderen’, ‘je gaat naar het al terug omdat je lichaam opgenomen wordt door de aarde en zorgt voor vruchtbaarheid’, ‘alles is cyclisch’, ‘Je leeft maar één keer’.

Dit leven volgt dus de natuur. Het lichaam is meester van de spirit in plaats van andersom. Niet voor niets zegde bijvoorbeeld Nietzsche, 19 de eeuws filosoof, dat geneeskunde en wetenschap als een nieuwe god is gaan worden.

 

Dit is het leven van de niet-verlichte. Zijn fysiek en patronen zijn sterker dan zijn spirit. Hij kan ook geen weg met het verband tussen die twee. Hij kent de Levensregels niet en leeft in niet-weten, bij gebrek aan beter, naar het model van de natuur.

2. Het leven van de verlichte die leeft als de zon: oneindige kracht vanbinnen uit. Zelfonderhoudend, zelfs meester over leven en dood, meester over energie. Een heel universum verlichtend zonder moe te worden, integendeel….

Dit is wonderbaarlijk. Dit is goddelijk leven. Dit is leven in het licht. Onafhankelijk van welk seizoen we nu ook zijn.

De verlichte beleeft een heel andere relatie met de wereld dan de niet-verlichte. De verlichte heeft te verheffen en waarde toe te voegen, heelheid te produceren door lijden op te heffen. De niet-verlichte consumeert. Het is als een kind dat verzorgd dient te worden door moeder Aarde. De verlichte daarentegen voedt de Aarde en lift haar op geestelijk zodat zij haar kinderen kan voeden.

Aan jou om te kiezen!

 

Leven in echtheid

Ofwel dierlijk/ grosso modo materieel leven overgeleverd aan de natuur ofwel meesterlijk, dit is elke angst en negatieve emotie opgeroepen door het mindere zonlicht zien als een roep naar het Hogere.

Vele mensen houden van de zomer maar hoe weinig willen echt een innerlijke, altijddurende zomer?

Vele mensen klagen van depressieve gevoelens bij het intreden van de herfst, maar hoe weinig mensen onderzoeken dit echt?

Vele mensen willen langer leven, maar weinigen weten hiervan het geheim.

 

Wat is de betekenis van een bepaalde emotie?

Hoe beheer en hanteer je je emoties en hef je ze op tot de heerlijke balans en zegen van voelend leven dat leeft vanuit het Nulpunt?

Emoties zijn een belangrijk aspect van energiehuishouding.

Emoties zijn rode stoplichten op je weg naar verlichting.

 

Doe er iets mee!  

Ipv slaaf ervan te zijn en je te laten leven door je lichaam, neem je Leven in handen en bestuur je lichaam met zijn hormonenhuishouding!

Zo weinig mensen zijn creatief in het denken, nog minder in oneindigheidsdenken.

Laat emoties, als ze er zijn bij de lange nachten, altijd een reden zijn om je te verheffen. Laat je er nooit door verlagen. Doe je zelf dat niet aan!

Een hele fijne herfstperiode gewenst!

Eerstvolgende mogelijkheden om je Lichtcapaciteit en voltage te verhogen:

Tweedaagse start van de 9 dagen naar verlichting, ReSurfacing® of het verkennen van de blauwdruk van je persoonlijkheid aan de hand van 30 tools die je dagelijks kan gebruiken. Een workshop die begint waar je NU staat aan de hand je profiel zelf uitgetekend met behulp van vragen.

 

Twee dagen te kiezen uit:

Di 25, do 27, zat 29 sept, di 2, do 4, zon 7, di 9, do 11, za 13, zon 14, di 16, do 18 okt

In Ninove (BE) bij mij thuis

Investering: € 272, 25 (incl BTW)

 

Meer info en aanmelden voor intake via https://www.voorbijverlichting.be/resurfacing/

Of

Lieve@voorbijverlichting.be