Ontstaan van het zelf in de wijsbegeerte

In de blog van twee weken geleden, je vindt hem hier, en die van vorige week klik hier hadden we het over het ontstaan van het zelf in de geschiedenis van de wetenschap van de wijsbegeerte.

Dit was zo belangrijk in onze mensengeschiedenis dat dit een nieuw tijdsscharnier in de wijsbegeerte heeft mogelijk gemaakt: de moderniteit. In de geschiedenis van de wijsbegeerte begint die in de 16-17 de eeuw omdat een heel nieuw denken tegenover het toenmalige klassieke denken zijn intrede deed.

Vanuit een religieuze heelheid is de mens zelf gaan denken. De mens is anders gezegd volwassen geworden.

 

Van ego naar ziel

Vandaag beleven we in zekere zin weer de opname van het zelf in een groter geheel. Voor wie het wil! In vrijheid. In volwassenheid. De mens is immers zelf-standig geworden.

Eens je zelf of je bewustzijn gevonden, kan je slechts verder groeien als je je verbindt met een groter geheel.  Zoniet vereng je en ga je rotten ipv groeien. Met een moreel woord zou je dit egoïsme kunnen noemen: het is het zelf dat ipv groeit, misgroeit en stilaan rot.

Verder groeien in verbinding is wat de innerlijke leer aanduidt met het gaan van ego naar ziel.

 

De waardigheid van de mens

Nu, wil dit nu zeggen dat voor de 16 de eeuw de mensen niet vanuit hun ego leefden? Helemaal niet! Het gaat om bewustzijnsgroei. Het gaat niet om wat in de wereld is, wel om wat men bewust wordt wat in de wereld is. Dit is een enorme stap in de waardigheid van de mens!  De tijd is sindsdien e-norm versneld.

De mens kan nu waarlijk gesprekspartner worden van het goddelijke terwijl hij voordien enkel diende te luisteren wilde hij groeien uit het dierlijke. Zelf denken was nog niet aan de orde. Het intellectuele niveau dat je tussen het dierlijke en spirituele kan plaatsen, daarvan werd de mensheid zich stilaan bewust. Er waren voorlopers, maar officieel greep deze historische verandering plaats in de 16-17 de eeuw.

 

Subjectiviteit

Wat wil dat nu eigenlijk zeggen?

Welk grote bewustzijnsstappen zullen nu volgen?

De belangrijkste is het besef dat je waarneemt vanuit je zelf. Dat wil dus zeggen dat die waarneming anders is dan die van iemand anders.

Vóór de moderniteit dacht men eerder in zogenaamde objectieve termen. Het ene regeerde. De mens had deel aan het uniforme met als centrum het buiten zich.

Na de moderniteit wordt de mens bewust dat wat hij ziet, voelt, waarneemt eigenlijk niet zozeer is waar het om gaat, wel het bewustzijn dat men ziet, voelt, waarneemt. Dat laatste is zeker. ‘Wat’, het object, de inhoud van het kennen, wel dat is geen zekerheid meer. Iedereen zal het anders beschrijven. Er zijn verschillende manieren om info te verzamelen. De zintuigen en het brein van elk individu heeft een zogenaamd ander kleur.

Men wordt zich bewust dat waarheid voor iedereen anders is.

Dit zal de weg banen voor tolerantie voor onder andere voor andere godsdiensten.

 

Alles is projectie

Een andere belangrijke ontwikkeling is het besef dat de werkelijkheid niet alleen eigenlijk (slechts) een subjectieve perceptie is, maar ook dat ze pro-jectie is. Ik blijk macht te hebben over hoe ik de werkelijkheid waarneem want ik creëer ze zelf. Hoe? Aan de hand van pro-jectie, letterlijk Latijn voor ‘voor je uitwerpen’.

Hoe dit proces in elkaar steekt, leer je in het tweede deel van de Avatar cursus. hier lees je er meer over. Om je aan te melden, mail je naar lieve@voorbijverlichting.be. Ook voor alle vragen of een aanmoedigende skypesssie.

 

Freud onbegrepen

19 de eeuwse filosofen zoals oa Freud hadden het hierover. Als Freud zegt dat God een projectie is, dient dit in deze context te worden gezien. Freud zegt hiermee niets over het al of niet bestaan van God.

De kerk heeft de wending naar de moderniteit nooit werkelijk begrepen en aanvaard. Ze heeft ze dus ook nooit kunnen aanwenden om zelf door te groeien. Ok. Dit is haar keuze. Ik herhaal nog eens de wijsheid van Harry Palmer die zegt dat godsdiensten veelal stoppen waar het interessant wordt… Zie Avatar Pad. De weg die we hebben afgelegd, p 166. Klik hier om het boek te bestellen.